[Microsoft Microsoft SQL Server 2000 PivotTable Services 8]

Download location for Microsoft SQL Server 2000 PivotTable Services 8.x.